Biky

Zkoušky vloh (16.5.2015 Stříbřec) – I. cena, 176 b.
Tabulka, diplom.
Zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře - ZVVZ (11.10.2015 Dobev) – I. cena, 74 b.
Tabulka, diplom.

Ing. Hana Karasová (Schejbalová) - chovatelka
Úsilné 77
Úsilné 370 10
schejbalova.hanka@seznam.cz
+420 731 350 714

Ing. Hana Špringlová - poradce chovu
Hájovka 267
Ořech 252 25
springlova@icg-partners.com
+420 605 187 625