Lovecká upotřebitelnost psů je definována v § 14 odst. 1 vyhlášky 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a prokazuje se splněním disciplín uvedených ve zkušebních řádech ČMMJ pro zkoušky z výkonu loveckých psů (dále jen „ZŘ“), kteří vykonávají činnosti, jež je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti.

Honiči (zúženo na brandlbraky) získají loveckou upotřebitelnost po složení zkoušek z výkonu podle Zkušebních řádů platných od 1. 4. 2014.
 - pro zkoušky honičů
Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře se se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké.
Honičské zkoušky (ZH) kvalifikují psa k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře ( vysoké a černé).
 - pro zkoušky jezevčíků a teriérů
Zkoušky vloh jezevčíků a teriérů (ZV) – nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují se při nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole dědičnosti . Doporučuji je vřele všem, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru zkoušek, reakci psa ale i svojí na případné úspěchy či neúspěchy před absolvováním skutečně pracovních zkoušek.
Lesní zkoušky jezevčíků a teriérů (LZ) kvalifikují psa k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře hlavně v lesních honitbách.
Barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů (BZ) kvalifikují psa pro dosled spárkaté zvěře.
Zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nahánění jezevčíků a teriérů (ZVVZ) pro psy s kohoutkovou výškou do 55 cm. Kvalifikují psa pro vyhledávání živé spárkaté zvěře.

Kdo má štěstí a brandl mu aportuje či snad jeví ochotu namočit se ve vodě, může se zúčastnit též Podzimních zkoušek jezevčíků a teriérů (PZ), Všestranných zkoušek jezevčíků a teriérů (VZ) nebo dokonce Zkoušek z vodní práce (VP). A komu se to podaří, trvale se zapíše do dějin.

Ing. Hana Karasová (Schejbalová) - chovatelka
Úsilné 77
Úsilné 370 10
schejbalova.hanka@seznam.cz
+420 731 350 714

Ing. Hana Špringlová - poradce chovu
Hájovka 267
Ořech 252 25
springlova@icg-partners.com
+420 605 187 625